Poniżej znajdą Państwo szczegółowe zasady finansowania, realizacji oraz kwalifikacji wyjazdów nauczycieli akademickich PL w celu prowadzenia zajęć w ramach projektów "Mobilność edukacyjna w sektorze szkolnictwa wyższego z krajami partnerskimi" (program Erasmus+):

 

PROJEKT NR 2019-1-PL01-KA107-062849:

Zasady finansowe wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

Zasady realizacji i kwalifikacji wyjazdów nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć 

Dodatkowe zasady wyjazdów nauczycieli akademickich za granicę w celu prowadzenia zajęć dydaktycznych w ramach programu Erasmus+