Pracownicy Biura Kształcenia Międzynarodowego:

Godziny pracy: 7 - 15 (poniedziałek - piątek)

Godziny przyjęć studentów: 11 - 14

mgr Monika Majewska

 • Przyjazdy studentów zagranicznych (kraje UE i Turcja)

tel.: +48 81 53 84 719
fax: +48 81 53 84 792

email: m.majewska@pollub.pl 

mgr Magdalena Goździk

 • Przyjazdy studentów zagranicznych (oprócz krajów UE, Macedonii i Turcji)

tel.: +48 81 53 84 639
fax: +48 81 53 84 792

email: m.gozdzik@pollub.pl

mgr Dorota Adamczyk-Gruszka

 • Wyjazdy szkoleniowy pracowników
 • Studia pełne w j. obcych

tel.: +48 81 53 84 790
fax: +48 81 53 84 792

email: d.gruszka@pollub.pl

mgr inż. Patrycja Wójtowicz

 • Wyjazdy na studia
 • Umowy Międzyinstytucjonalne

tel.: +48 81 53 84 791
fax: +48 81 53 84 792

email: p.wojtowicz@pollub.pl

mgr Julia Michalska

 • Praktyki zawodowe

tel.: +48 81 53 84 653
fax: +48 81 53 84 792

email: j.michalska@pollub.pl

mgr Yulia Boiko

 • Mobilność nauczycieli akademickich
 • Przygotowanie międzynarodowych projektów edukacyjnych

tel.: +48 81 53 84 598
fax: +48 81 53 84 792

email: j.kubaj@pollub.pl

mgr Małgorzata Wilczyńska

 • Studia pełne w j.obcych

tel.: +48 81 53 84 357
fax: +48 81 53 84 792

email: m.wilczynska@pollub.pl

mgr Aleksandra Matyjaszczyk

 • Przyjazdy studentów zagranicznych (sprawy bytowe)

tel.: +48 81 53 84 671
fax: +48 81 53 84 792

email: a.matyjaszczyk@pollub.pl

dr Celina Handzel
- p.o. kierownika BKM

tel.: +48 81 53 84 703
fax: +48 81 53 84 792

email: c.handzel@pollub.pl

mgr Marta Batorczak-Żuchowska - kierownik BKM

email: m.batorczak@pollub.pl

Długotrwała nieobecność

mgr inż. Anna Nowakowska

 • Projekty finansowane przez NAWA
 • Przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych

tel.: +48 81 53 84 614
fax: +48 81 53 84 792
email: a.nowakowska@pollub.pl

Biuro Kształcenia Międzynarodowego

email: lut.international@pollub.pl

tel. +48 81 538 47 03  fax +48 81 538 47 92