Biuro Kształcenia Międzynarodowego (BKM) zajmuje się w szczególności koordynowaniem międzynarodowych programów mobilności edukacyjnej realizowanych przez Politechnikę Lubelską, w tym programów Erasmus+, Erasmus Mundus, Fundusz Stypendialny i Szkoleniowy itp. oraz programu mobilności studentów polskich uczelni technicznych MOSTECH.

W ramach programu Erasmus+ i innych międzynarodowych programów mobilności edukacyjnej BKM koordynuje m.in.:

  • wyjazdy studentów PL na studia wymienne
  • wyjazdy studentów PL na praktyki zawodowe
  • przyjazdy studentów zagranicznych na studia wymienne i praktyki
  • wyjazdy i przyjazdy pracowników w celach szkoleniowych
  • wyjazdy i przyjazdy nauczycieli akademickich
  • proces rekrutacji na studia pełne w językach obcych
  • proces przyznawania miejsc w domach studenckich dla studentów zagranicznych

Erasmus+ - Przewodnik dla studentów i pracowników Politechniki Lubelskiej

 

Regulamin Biura Kształcenia Międzynarodowego

 

Adres Biura Kształcenia Międzynarodowego:

ul. Nadbystrzycka 42A (D.S. 4), 20-501 Lublin

Adres korespondencyjny:

Biuro Kształcenia Międzynarodowego
Ul. Nadbystrzycka 38D, 20-618 Lublin, Polska

Kontakt