MOSTECH - program mobilności studentów polskich uczelni technicznych. Ideą porozumienia zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.

Ideą porozumienia zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów. Program jest skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia, studentów 1, 2 i 3 (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) semestru studiów II-go stopnia oraz uczestników studiów III-go stopnia, po pierwszym roku studiów.

Więcej informacji można znaleźć poniżej oraz na stronie programu.

MOSTECH - program mobilności studentów polskich uczelni technicznych. Ideą porozumienia zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.

Ideą porozumienia zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów. Program jest skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia, studentów 1, 2 i 3 (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) semestru studiów II-go stopnia oraz uczestników studiów III-go stopnia, po pierwszym roku studiów.

Więcej informacji można znaleźć poniżej oraz na stronie programu.

Nabór

Zainteresowane osoby prosimy o zapoznanie się z zasadami programu oraz listą uczelni partnerskich i listą wolnych miejsc.

Zgodnie z Regulaminem Studiów student może realizować część programu studiów na innej uczelni na podstawie skierowania z Uczelni, jeśli najpóźniej na dzień rozpoczęcia realizacji wymiany:

1) uzyskał zaliczenie pierwszego roku studiów pierwszego stopnia albo posiada status studenta studiów drugiego stopnia

2) spełnia kryteria kwalifikacji na poziomach ustalonych przez dziekana obejmujące obligatoryjnie: średnią ważoną ocen za okres ustalony przez dziekana oraz znajomość języka właściwego dla kraju innej uczelni lub jej języka wykładowego (a fakultatywnie dla danego roku rekrutacyjnego: stan zaliczenia dotychczasowego toku studiów, dotychczasowy udział w programach związanych z wymianą międzynarodową, aktywność w organizacjach studenckich, kołach naukowych, udział w konferencjach, publikacje)

3) przedstawił wykaz przedmiotów, które będą przez niego realizowane w innej uczelni, sporządzony w oparciu o jej ofertę edukacyjną

4) uzyskał akceptację komisji kwalifikacyjnej i zgodę dziekana

5) spełnia warunki innej uczelni lub programu MOSTECH

Student/uczestnik studiów doktoranckich zgłasza zamiar wyjazdu do koordynatora wydziałowego pisemnie na formularzu zgłoszeniowym. Należy pamiętać, że oprócz zgłoszenia w Politechnice Lubelskiej, student wysyła swoją aplikację także do Biura KAUT.

Dokumenty zgłoszeniowe należy dostarczyć do koordynatora wydziałowego najpóźniej do 30 kwietnia (semestr zimowy) i 15 listopada (semestr letni).

Daty przyjmowania zgłoszeń przez KAUT to 15 maja (semestr zimowy) i 30 listopada (semestr letni).

W razie pytań, proszę kierować je do Doroty Tylus (Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.)

Uznawalność osiągnięć

Procedura uznania osiągnięć studenta w innej uczelni - Regulamin Studiów (paragraf 28).

Regulamin-studiów.pdf

Zarządzenie Nr R-10/2016 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 25 lutego 2016 r.