Dodatkowe komunikaty dotyczące finansowania i realizacji wyjazdów stypendialnych na studia i praktyki zagraniczne:
 
 
Dodatkowe komunikaty dotyczące finansowania i realizacji wyjazdów stypendialnych na studia i praktyki zagraniczne:
 

Zasady rekrutacji

asady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Zasady rekrutacji 2020/2021 konkurs wniosków 2020

Zasady realizacji

Uczelniane zasady realizacji wyjazdów stypendialnych – wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Zasady realizacji 2020/2021

Zasady finansowania

Uczelniane zasady finansowania wyjazdów stypendialnych – wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Zasady finansowania 2020/2021 konkurs wniosków 2019