Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Zasady rekrutacji 2019/2020 konkurs wniosków 2019

Zasady realizacji

Uczelniane zasady realizacji wyjazdów stypendialnych – wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Zasady realizacji 2019/2020

Zasady finansowania

Uczelniane zasady finansowania wyjazdów stypendialnych – wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Zasady finansowania 2019/2020 konkurs wniosków 2019