Dodatkowe komunikaty dotyczące finansowania i realizacji wyjazdów stypendialnych na studia i praktyki zagraniczne:
 
 
Dodatkowe komunikaty dotyczące finansowania i realizacji wyjazdów stypendialnych na studia i praktyki zagraniczne:
 

Zasady rekrutacji

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Zasady rekrutacji 2020/2021

Zasady rekrutacji 2021/2022

Zasady rekrutacji 2022/2023

Zasady realizacji

Uczelniane zasady realizacji wyjazdów stypendialnych – wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Zasady realizacji 2020/2021

Zasady realizacji 2021/2022

Zasady realizacji - projekt 2020-1-PL01-KA103-078196 (01.06.2020-31.05.2023)

Zasady finansowania

Uczelniane zasady finansowania wyjazdów stypendialnych – wyjazdy na studia w ramach programu Erasmus+

Zasady finansowania 2020/2021 konkurs wniosków 2019

Zasady finansowania - projekt 2020-1-PL01-KA103-078196 (01.06.2020-31.05.2023)