Po powrocie z wyjazdu za granicę pracownik zobowiązany jest uzupełnić raport on-line EU survey najpóźniej w terminie 30 dni od dnia otrzymania wezwania do jego złożenia. Link do raportu jest wysyłany automatycznie na adres mailowy podany przez pracownika w formularzu aplikacyjnym.

W ciągu 14 dni od daty powrotu z instytucji zagranicznej nauczyciel akademicki zobowiązany jest rozliczyć wyjazd i przedłożyć w BKM następujące dokumenty:

- Potwierdzenie pobytu (Confirmation);

- Sprawozdanie z wyjazdu za granicę