Formularze, które należy uzupełnić i złożyć w BKM przed wyjazdem:

  • Formularz Aplikacyjny (podpisany przez nauczyciela akademickiego i jego przełożonego)
  • Program Nauczania (podpisywany przez nauczyciela akademickiego, koordynatora Wydziałowego oraz przedstawiciela uczelni partnerskiej)*
  • Polecenie wyjazdu służbowego
  • Prośba o wyrażenie zgody na wyjazd (Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr R-11/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2021r.)
  • Umowa Politechniki Lubelskiej z wyjeżdżającym nauczycielem akademickim (przygotowywana przez pracownika BKM i podpisywana z nauczycielem akademickim na około 2 tygodnie przed wyjazdem)
  • Kopia lub skan ubezpieczenia (zdrowotne, NNW oraz OC)

W związku z obecną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną i zgodnie z Zarządzeniem Nr R-11/2021 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 22 stycznia 2021 roku do dokumentów na wyjazd w ramach Programu Erasmus+ należy dołączyć następujące oświadczenia:

*Wskazówka dotycząca uzupełnienia pola "Main subject field" (strona 2 Indywidualnego Programu Nauczania)

Rejestracja w serwisie Ministerstwa Spraw Zagranicznych "Odyseusz" jest zalecana, ale nie obowiązkowa