MOSTECH - program mobilności studentów polskich uczelni technicznych. Ideą porozumienia zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów.

Ideą porozumienia zawartego przez polskie uczelnie techniczne jest zapewnienie mechanizmów ułatwiających wdrożenie założeń Procesu Bolońskiego, podnoszenie jakości kształcenia oraz ułatwienie krajowej wymiany studentów. Program jest skierowany do studentów 5 i 6 semestru studiów I-go stopnia, studentów 1, 2 i 3 (o ile nie jest to ostatni semestr studiów) semestru studiów II-go stopnia oraz uczestników studiów III-go stopnia, po pierwszym roku studiów.

Więcej informacji można znaleźć poniżej oraz na stronie programu.

Jak aplikować w PL?