EUni4All Universities Network

EUni4All Universities Network

PARTNERS

 Project Coordinator: ONCE Foundation https://www.efc.be/member-post/fundacion-once/

GENEZA PROJEKTU

 Jedną z głównych przeszkód w Europie do wprowadzenia edukacji włączającej jest nieregularność przechodzenia pomiędzy etapami edukacji, w szczególności w przypadku szkolnictwa wyższego.

Istnieje rozbieżność pomiędzy członkami Unii Europejskiej w zakresie wprowadzania uniwersalnych strategii, które umożliwią osobom niepełnosprawnym edukację na uniwersytecie. Komitet Praw Osób z Niepełnosprawnością opisuje europejski scenariusz jako niepokojący i tym samy podkreśla, że „wiele dzieci i dorosłych nie ma dostępu do edukacji włączającej i edukacji o wysokiej jakości”.

Biorąc pod uwagę powyższe fakty, konsorcjum Fundacji ONCE wraz z 8 uniwersytetami z 6 różnych krajów europejskich, zaproponowało 26-miesięczny projekt EUNI4All-Network aby zachęcić do włączenia osób niepełnosprawnych do edukacji poprzez diagnozę i analizę włączających uczelni, które mogą stać się wzorem dla innych.

CELE PROJEKTU

 Zwiększenie włączenia w edukację na poziomie uniwersyteckim osób niepełnosprawnych poprzez diagnozę i analizę włączających uczelni, które mogą stać się wzorem dla innych.

Utworzenie sieci uczelni włączających, które zostaną przedstawione w dostępnym dla wszystkich Przewodniku Europejskim i na platformie internetowej.

Promocja włączenia w społeczność uniwersytecką osób z niepełnosprawnością, wspierając pracowników akademickich i nieakademickich aby stymulować różnorodność.

Promocja wymiany międzynarodowej wśród studentów niepełnosprawnych i wzrost świadomości wśród społeczności akademickiej dotycząca dostępności i włączenia społecznego młodych osób z niepełnosprawnością.

STRATEGIA I WPŁYW

 Projekt będzie uwzględniał 4 poziomy wpływu: europejski, międzynarodowy, krajowy i lokalny.

Na poziomie europejskim, projekt EUni4All-Network jest powiązany z dziedziną „Edukacja i Szkolenia” Europejskiej strategii w sprawie niepełnosprawności 2010-2020, która określa standard włączenia dla uniwersytetów konsultujących w/w strategię i prawo europejskie. EUni4All-Network przeprowadzi badanie 56 uczelni europejskich i utworzy przewodnik oraz platformę internetową dla uczelni włączających osoby niepełnosprawne w życie uczelni.

Na poziomie międzynarodowym, projekt będzie miał następujący wpływ: uniwersytety na świecie będą promować włączenie osób niepełnosprawnych w szkolnictwo wyższe, a jego poziom wzrośnie dzięki utworzonej platformie internetowej oraz uczestnictwu dziennikarzy, influenserów oraz międzynarodowych organizacji w wydarzeniach upowszechniających.

GRUPY DOCELOWE

 Grupy docelowe projektu EUni4All-Network to:

Uczelnie wyższe w Europie (uczelnie europejskie), które będą stosować standardy włączenia w uczelniach.

Pracownicy wydziałów i administracji uczelni, którzy zdobędą narzędzia do stymulacji włączenia w uczelniach oraz pomogą w tym procesie studentom poprzez m.in. dostosowanie programów nauczania, materiałów edukacyjnych, programów szkolenia itp.

Studenci niepełnosprawni którzy chcą odbywać studia wyższe w krajach UE skorzystają z narzędzia (platformy internetowej), tak aby ocenić które uczelnie wyższe w Europie są dostępne dla osób niepełnosprawnych. Pozwoli to w/w studentom wybrać uczelnię bez barier.

KONTAKT

 dr Celina Handzel email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

mgr Małgorzata Wilczyńska email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.