Edukacja


20 grudnia 2017 r. została podpisana umowa międzyrządowa między Polską a Norwegią, Islandią i Liechtensteinem (tzw. Państwami-Darczyńcami), która rozpoczyna proces przygotowania założeń poszczególnych programów w niej uwzględnionych.

Obszary programowe określone w umowie międzyrządowej dla programu „Edukacja” to: edukacja, stypendia, praktyki i przedsiębiorczość młodzieży.

Więcej informacji na temat programu Edukacja pojawi się wkrótce.