Krok po kroku

Zachęcamy do zapoznania się z przewdnikiem "Krok po kroku" zawierającym szczegółowe informacje dotyczące poszczegółnych etapów realizacji wyjazdów na praktyki, od rekrutacji po rozliczenie mobilnosci.

Krok po kroku - TBA

Wsparcie Językowe Online - Online Linguistic Support

OLS (Online Linguistic Support) to narzędzie oceny kompetencji językowych i doskonalenia znajomości języków obcych dla uczestników mobilności długoterminowej (studia i praktyki) w programie Erasmus+. OLS składa się z testów oraz kursów językowych online, do których dostęp jest w pełni finansowany przez UE w ramach programu Erasmus+. 

Testy biegłości językowej i kursy językowe są aktualnie dostępne dla 24 języków.

Test biegłości językowej online przed wyjazdem i po zakończeniu mobilności jest obowiązkowy dla wszystkich uczestników programu Erasmus+, którzy wybrali jeden z obsługiwanych przez system języków jako główny język mobilności.

Więcej informacji o testach biegłości językowej language assessments

Kurs językowy online jest dostępny dla wszystkich uczestników mobilności, daje możliwość poszerzenia swojej wiedzy w zakresie języka używnego podczas praktyk. 

Więcej informacji o kursach językowych online language courses

Zachęcamy również do zapoznania się z innymi materiałami dostępnymi na stronie Online Linguistic Support 

  

Koordynatorzy wydziałowi

Kompetencje i zasady funkcjonowania koordynatorów wydziałowych ds. wymiany międzynarodowej określa Zarządzenie Nr R-34/2017 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 5 września 2017 r.

Aktualna lista koordynatorów wydziałowych: Koordynatorzy Wydziałowi - wyjazdy na studia i praktyki

Legalizacja pobytu

Szczegółowe informacje dotyczące legalizacji pobytu w krajach Unii Europejskiej znajdują się na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Uznawalność osiągnięć

Procedurę uznania osiągnięć studenta w zagranicznej instytucji przyjmującej regulują Zarządzenie Rektora Politechniki Lubelskiej w sprawie warunków i trybu kierowania studentów i uczestników studiów doktoranckich Politechniki Lubelskiej do instytucji zagranicznej w celu realizacji części studiów i/lub praktyki oraz Regulamin Studiów.

Karta Studenta Erasmusa

Karta Studenta Erasmusa+ określa prawa i obowiązki Studenta Erasmusa oraz zawiera informacje o tym, jakiej pomocy Student Erasmusa może oczekiwać od organizacji wysyłającej i przyjmującej na każdym etapie udziału w programie Erasmus+.

Karta Student Erasmus+