Osoby zainteresowane przyjęciem szczepionek przeciwko Covid-19 mogą zarejestrować się:

mając nr PESEL

mając konto bankowe w polskim banku