KOMUNIKAT

Drodzy mieszkańcy Domów Studenckich PL:

W przypadku skierowania studenta do odbycia izolacji w związku z zachorowaniem na Covid-19 Sanepid kieruje również współmieszkańców takiej osoby na kwarantannę (pozostanie w odizolowanym pokoju bez możliwości opuszczania go) – dotyczy to osób niezaszczepionych.

Podczas przebywania na kwarantannie lub izolacji nie ma możliwości opuszczania pokoju.

Student jest również zobowiązany do wykonania zleconych przez lekarza/ Sanepid testów.

Osoby, które mają tzw. green pass są zwolnione z przebywania na kwarantannie w przypadku kontaktu z chorymi.

Studenci pozostający w kwarantannie/ izolacji w DS PL dokonują zakupów niezbędnych produktów oraz ciepłych posiłków przez Internet. Prosimy o stosowanie się do godzin ciszy nocnej i w miarę możliwości zamawianie produktów i posiłków do godz. 20.00

Studenci, którzy są na kwarantannie lub na izolacji zleconej przez Sanepid są proszeni, by:

- zostawali w pokoju przez cały czas jej trwania

- robili zakupy przez Internet [Stokrotka, Kaufland, Leclerk] z dowozem do Akademika nr4, i podawali numer swojego pokoju. Portier zaniesie zakupy pod drzwi pokoju.

- robili zamówienia posiłków z dowozem, z realizacją przed g. 20:00 [serdeczna prośba z Recepcji].

Dear Residents of LUT Dormitory.

Dear students, when you happen to be sent for the self-isolation or quarantine period and you stay with others in the same room, it means that also the other persons from the same room have to go for the quarantine.

It means that persons can’t leave the room.

They can’t go out for lessons, laboratories to study, to join any student meetings, can’t even

go for the grocery shopping or to buy the cooked meal.

You will be asked to make anti-Covid tests [paid or free] ordered by doctors or/and the Sanitary Chef Inspector.

Only holders of the <green pass> do not have to go for the quarantine after the contact with the ill person.

Students, already at the quarantine or/and isolation, are asked to:

  • stay inside the room
  • make online shopping [Stokrotka, Kaufland, Leclerk] with the delivery to Dorm4

and put the room number where you are staying

     - the Dorm Staff on duty will bring the shopping up and leave next to your room doors

     - while making the warm meal orders, please, make the delivery before 8:00 pm.

 Уважаемые жители общежития:

если вас отправят в карантин или изоляцию в связи с Sars Covid-19, ваших коллег по комнате также отправят на карантин.

Во время карантина Ты не можешь выйти из комнаты: ни для посещения занятий, ни для покупок-прогулок, ни в общепит.

Вы также обязаны сдать тесты [платные или бесплатные], назначенные врачом или санстанцией.

Привитые студенты имеют «зеленый пропуск» и освобождаются от карантина при контакте с заболевшими людьми.

Студентам, находящимся в карантине или изоляции по распоряжению Санэпидслужбы, настоятельно рекоммендуется:

- оставатся в комнате на протяжеении всего времени каранитина/изоляции;

- делать покупки в Интернете [Стокротка, Кауфланд, Леклерк] с доставкой в ​​общежитие №4, и давать номер своей комнаты. Сотрудник рецепции отнесет ваши покупки к двери вашей комнаты.

- делать заказы на питание с доставкой, с реализацией до 20:00 [любезная просьба из рецепции].