Zachęcamy do zapoznania się z ofertami praktyk w Universidad de Murcia w Hiszpanii.

Szczegóły ofert znajdują się na stronie: https://erasmus.um.es/erasmus/ControlAlexErasmus?opcion=informacion&cod=S&cod2=AEXP