Dodatkowe zasady realizacji mobilności na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+ w związku z pandemią COVID-19 zostały ujęte w załączonym komunikacie.

Komunikat

Pozostałe zasady dot. wyjazdów stypendialnych pozostają bez zmian.