Zarządzenie Nr R-19/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 11 marca 2020r.

w sprawie zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 wśród społeczności Politechniki Lubelskiej

 

Pełna treść Zarządzenia znajduje się poniżej:

Zarządzenie Nr R-19/2020