Komunikat Nr 3/2020 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 10 marca 2020 r. w sprawie wyjazdów i przyjazdów w związku z zagrożeniem epidemią koronawirusa

W związku z obecną sytuacją spowodowaną koronawirusemSARS-Cov-2 wywołującym chorobę o nazwie COVID-19, podjąłem decyzję o wstrzymaniu do końca marca 2020 r.wyjazdów i przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników Uczelni do krajów wymienianych w bieżących komunikatach Głównego Inspektoratu Sanitarnego(gis.gov.pl).

Pełna treść komunikatu znajduje się poniżej:

Komunikat Nr 3/2020