Politechnika w Mediolanie ogłosiła nabór na kurs Design for Development Architecture, Urban Planning and Heritage in the Global South, który trwać będzie od września 2020 do września 2021 roku.

"Wpływ globalizacji na miasta i regiony powoduje ogromne nierówności społeczno-przestrzenne, sytuacje kryzysowe w środowisku i złożone problemy związane z zarządzaniem miastem, szczególnie w regionach Globalnego Południa oraz w krajach o wschodzących gospodarkach. Działanie w tych miejscach wymaga wyraźnego rozwinięcia innowacyjnych umiejętności zawodowych, aby móc sprostać wyzwaniom integracyjnego, zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich.

Master's in Design for Development został opracowany w celu spełnienia tych wymagań w mocnym przekonaniu, że dyscypliny projektowania mogą odgrywać wiodącą rolę w tych nowych procesach urbanizacyjnych. Rzeczywiście, ze wszystkich stron stale rośnie zapotrzebowanie na ekspertów ds. Projektowania zdolnych do poruszania się w trudnych kontekstach Globalnego Południa poprzez oferowanie * umiejętności i wiedzy specjalistycznej, które koncentrują się na możliwościach zarządzania i jakości rozwoju obszarów miejskich i regionalnych *.

Mając to na uwadze, program tego * Kursu specjalizacji pierwszego i drugiego poziomu * ma na celu przeszkolenie profesjonalistów o międzynarodowej perspektywie, zdolnych stawić czoła najtrudniejszym wyzwaniom, jakie stawia współczesny rozwój miasta z umiejętnościami i kreatywnością, w oparciu o podejście łączące badania, projektowanie i innowacje. Tym nowym profesjonalistom zaoferowany zostanie szeroki przegląd projektowania w różnych skalach, w których architektura, planowanie i ochrona dziedzictwa są aspektami tego samego podejścia do projektowania, które ma na celu opracowanie skutecznych strategii obrony i rozwoju regionów, w których działają pod względem środowiskowym i społecznym."

Kurs skierowany jest głównie do studentów II stopnia Architektury i Urbanistyki uczelni technicznych.

Termin zgłoszeń: 4 maja 2020 rok

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie kursu: www.designfordevelopment.polimi.it

a także w broszurze

Zapraszamy do wzięcia udziału.

Zespół BKM

milano