Miło Nam poinformować o możliwości uzyskania stypendium na wyjazd na studia zagraniczne u jednego z Naszych partnerów zagranicznych - Kumamoto University w Japonii. Stypendium przeznaczone jest dla studentów studiów magisterskich i doktoranckich, ubiegających się o stopień naukowy w dziedzinach technicznych. Stypendium oferowane jest przez Rząd japoński oraz Ministerstwo Edukacji w Japonii. Stypendium dedykowane jest studentom i doktorantom szczególnie na kierunkach na Wydziałach Elektrotechniki i Informatyki uczelni wyższych.

W celu zgłoszenia należy uzupełnić wniosek - formularz aplikacyjny i dostarczyć wymagane dokumenty znajdujące się na stronie uczelni. Wymagana jest także rekomendacja uczelni macierzystej.

Termin składania wniosków: 7 lutego 2020r.

Wszystkie wymagane dokumenty należy dostarczyć pocztą przed godziną 17:00 (czasu japońskiego), 7 lutego 2020 r.

Uwaga: przed złożeniem wniosku kandydaci proszeni są o znalezienie przyszłego przełożonego na Uniwersytecie Kumamoto. Adres strony internetowej uczelni w Japonii znajdą Państwo tutaj.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z uczelnią w Kumamoto - email, a także z pracownikami BKM.

Zapraszamy!