Politechnika Lubelska podpisała nowe umowy międzyinstytucjonalne z uczelniami partnerskimi w Europie w ramach programu Erasmus+. Współpraca międzynarodowa z uczelniami stwarza możliwości wyjazdów studentów na studia i praktyki studenckie/doktoranckie już w nadchodzącym semestrze letnim 2019/2020.

Romanian-American University (Wydział Elektrotechniki i Informatyki)

Universidade de Beira Interior (Wydział Zarządzania, Wydział Mechaniczny, Wydział Budownictwa i Architektury)

Universitat Politecnica de Madrid (Wydział Mechaniczny)

Institute de Technologie de Compiegne (Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Podstaw Techniki, Wydział Mechaniczny)

International Hellenic University (Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Zarządzania)

Institute Politechnique UniLaSalle (Wydział Inżynierii Środowiska)

Aristotle University of Thessaloniki (Wydział Elektrotechniki i Informatyki)

University of Novi Sad (Wydział Mechaniczny)

Konya Technical University (Wydział Budownictwa i Architektury, Wydział Elektrotechniki i Informatyki, Wydział Inżynierii Środowiska, Wydział Mechaniczny)

University of Maribor (Wydział Mechaniczny)

Obuda University (Wydział Mechaniczny)

Technische Universitat Dortmund (Wydział Budownictwa i Architektury)

 

Pełna lista aktualnych umów międzyinstytucjonalnych zawartych pomiędzy Politechniką Lubelską a uczelniami partnerskimi znajduje się w zakładce Lista umów międzyinstytucjonalnych.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą edukacyjną uczelni partnerskich oraz terminami rekrutacji i aplikacji na studia w ramach programu Erasmus+.

 

Zespół BKM