W dniach 2-10 grudnia 2018 roku Wydział Elektrotechniki i Informatyki gościł delegację z Kumamoto University i Sojo University w Japonii w ramach umów bilateralnych.

Celem wizyty była promocja wymiany międzynarodowej oraz internacjonalizacji, zapoznanie się nauczycieli i studentów uczelni partnerskich ze strukturą organizacyjną i zasadami funkcjonowania Politechniki Lubelskiej.

Oprócz tego program pobytu delegacji obejmował udział w szkoleniu na temat zasad prowadzenia dokumentacji, upowszechniania wyników oraz monitoringu w ramach wspólnie realizowanego projektu mobilności edukacyjnej w programie Erasmus+.