Drukuj
Kategoria: Erasmus+

Ogólnouczelniane zasady rekrutacji, finansowania oraz realizacji wyjazdów na praktyki w roku akademickim 2019/2020 znajdują się w załącznikach

Zasady rekrutacji studentów na wyjazdy na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

Zasady finansowania wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

Zasady realizacji wyjazdów na praktyki w ramach programu Erasmus+ w roku akademickim 2019/2020

KOMUNIKAT: Dodatkowa rekrutacja na wyjazdy w r.a. 2020/2021