Pandemia zagościła w naszym życiu na dobre, ale my wciąż pracujemy i dbamy o utrzymanie poziomu umiędzynarodowienia PL.

25 lutego BKM przeprowadziło zdalne spotkanie wprowadzające: Welcome Meeting dla 182 studentów, którzy zostali zaakceptowani do przyjazdu na studia do naszej Uczelni. W ten sposób pomagamy studentom odnaleźć się w nowej rzeczywistości, przedstawiamy im wymagania formalne dotyczące wymiany oraz sprawy związane z zakwaterowaniem i kształceniem w formie hybrydowej, które jest realizowane w Politechnice Lubelskiej w roku akademickim 2020/2021.

Pomimo wątpliwości studentów zagranicznych co do przemieszczania się w czasie pandemii i decyzji kilkorga z nich o pozostaniu w kraju pochodzenia w czasie nauki zdalnej, zdecydowana większość woli przyjechać i mieszkać w Lublinie, z czego  80 osób aplikowało o miejsce w Domu Studenckim Politechniki Lubelskiej.

Nadal realizujemy również wyjazdy na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+.

W semestrze zimowym 10 studentów Politechniki zdecydowało się na podjęcie studiów w zagranicznych uczelniach partnerskich, a w semestrze letnim kolejnych 6 osób wyjechało na studia za granicę. 7 osób, zarówno studentów jak i niedawnych absolwentów Politechniki, wyjechało również na praktyki zagraniczne.

Z początkiem drugiego semestru rozpoczęliśmy nabór na wyjazdy na praktyki w semestrze letnim 2020/2021 oraz wyjazdy na studia w roku akademickim 2021/2022.

Zarówno BKM jak i nasi koledzy w uczelniach zagranicznych, dokładamy wszelkich starań aby pomimo obostrzeń, mobilności były bezpieczne i przynosiły zamierzony efekt edukacyjny i kulturowy.

Zachęcamy do wzięcia udziału w wymianie!

Zespół BKM