Pracownikom z niepełnosprawnością przysługuje dodatkowe dofinansowanie na wyjazd za granicę. Zasady ubiegania się o dodatkowe środki znajdują się w załączniku.

 

Warunki przyznania dofinansowania na wyjazd za granicę dla osób niepełnosprawnych