Mobilności o charakterze szkoleniowym w ramach programu Erasmus+ mogą odbywać się w ramach indywidualnych wizyt uczestników w instytucjach przyjmujących lub w ramach zorganizowanych tygodni międzynarodowych tzw. Staff Weeks.

WYJAZDY INDYWIDUALNE

Pracownicy PL organizujący wyjazd w celach szkoleniowych indywidualnie, kontaktują się z instytucją przyjmującą celem ustalenia terminu oraz formy wizyty. BKM proponuje pracownikom korzystanie z bazy umów podpisanych w ramach programu Erasmus+ z uczelniami zagranicznymi, celem wyszukania odpowiedniej jednostki, która przyjmie pracownika na szkolenie.

TYGODNIE MIĘDZYNARODOWE

Pracownicy PL wybierający wyjazd w ramach tygodnia międzynarodowego, oprócz przestrzegania procedur kwalifikacji, organizacji i finansowania mobilności obowiązujących w PL, muszą spełnić kryteria kwalifikacyjne instytucji przyjmującej, oraz przestrzegać kwestii formalnych oraz organizacyjnych stosowanych przy organizacji tygodnia międzynarodowego w instytucji zagranicznej. BKM proponuje pracownikom korzystanie z wyszukiwarki szkoleń zagranicznych dostępnej na stronie internetowej: Imotion Staff Week Search

 

Dodatkowo, BKM zamieszcza oferty szkoleń otrzymywane droga mailową w załącznikach poniżej.

Kastamonu University (Turcja)

Language Training Week (Hiszpania)

Pamukkale University (Turcja)

Brno University of Technology (Czechy)

Usak University (Turcja)

SMK University of Applied Social Sciences (Litwa)

University of Murcia (Hiszpania)

Universitat Autònoma de Barcelona (Hiszpania)

University of West Bohemia (Czechy)

Cukurova University (Turcja)

University of Osijek (Chorwacja)

Universitat Rovira i Virgili (Hiszpania)

Universidad Politécnica de Cartagena (Hiszpania)

University of Lorraine (Francja)

Universidad de Málaga (Hiszpania)