Formularze dla studentów biorących udział w rekrutacji oraz osób zakwalifikowanych na wyjazd na studia w ramach programu Erasmus+.

Formularze należy uzupełniać na komputerze!

Przed uzupełnieniem dokumentów zgłoszeniowych zapoznaj się z listą uczelni do których możesz wyjechać w ramach programu Erasmus+. Listę uczelni parterskich znajdziesz TUTAJ.

Dokumenty wymagane w procesie rekrutacji:

 1. Formularz zgłoszeniowy - uzupełniony elektronicznie, wydrukowany dwustronnie, podpisany, z potwierdzoną przez dziekanat średnią ocen za okres ustalony przez Dziekana;
 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego (zgodnie z wydziałowymi zasadami kwalifikacji);
 3. Inne dokumenty określone w wydziałowych zasadach kwalifikacji (wydziałowe kryteria kwalifikacji dostępne są na stronach internetowych wydziałów oraz np. w wydziałowych gablotach informacyjnych).

LEARNING AGREEMENT

Kody dziedzin

Wydziały i kierunki w j. angielskim

Learning Agreement 2021/2022

Learning Agreement 2022/2023 - TBA

Do zamieszczenia LA obowiązującego w r.a. 2022/2023 prosimy o korzystanie ze wzoru obowiązującego w obecnym roku akademickim.

Dokumenty do uzupełnienia po uzyskaniu kwalifikacji:

 1. Learning Agreement;
 2. Karta Zaliczeń (wykaz przedmiotów do zaliczenia po powrocie z wymiany);
 3. List Akceptacyjny (informacja od uczelni partnerskiej - dokument lub wiadomość e-mail - o zaakceptowaniu na studia zawierająca planowane daty rozpoczęcia i zakończenia pobytu za granicą);
 4. zaświadczenie z dziekanatu o czynnym statusie studenta (wystawione nie wcześniej niż na 2 tygodnie przed rozpoczęciem wymiany zgodnie z Listem Akceptacyjnym);
 5. Zlecenie przekazywania stypendium - numer konta (w EURO; w przypadku studentów ze stypendium socjalnym lub niepełnosprawnych - w PLN);
 6. Kopia Karty EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego) lub równoważnego ubezpieczenia;
 7. Kopia polisy ubezpieczeniowej NNW.

Dodatkowo, każdy student biorący udział w wymianie zobowiązany jest do uzupełnienia testu językowego on-line na platformie OLS. Dostęp do testu udzielany jest nie wcześniej niż na 3 tygodnie przed planowanym terminem rozpoczęcia wymiany.

Dokumenty do uzupełnienia w trakcie wymiany:

 1. Confirmation of arrival (potwierdzenie przyjazdu wystawione przez uczelnię przyjmującą, może być wystawione na wzorze uczelni przyjmującej);
 2. LA During the Mobility (zmiany do LA - dokument do uzupełnienia wyłącznie w przypadku konieczności zamiany przedmiotów w UP);
 3. Karta Zaliczeń (wyłącznie jeżeli zmiany wprowadzone do LA wpływają na listę przedmiotów do zaliczenia po powrocie).

Dokumenty do uzupełnienia po zakończeniu wymiany:

 1. Confirmation of Study Period (potwierdzenie dat pobytu na studiach wystawione przez uczelnię partnerską, może byc wystawione na wzorze uczelni przyjmującej);
 2. Transcript of Records (wykaz przedmiotów zaliczonych w uczelni przyjmującej)
 3. zaświadczenie z dziekanatu o czynnym statusie studenta (wystawione po zakończeniu wymiany w uczelni partnerskiej)
 4. Sprawozdanie z wyjazdu -  WZÓR
 5. raport stypendysty on-line (link do raportu przesylany jest drogą mailową na adres studenta podany w umowie o wypłatę stypendium)
 6. test językowy on-line w systemie OLS

Pozostałe dokumenty:

 1. Rezygnacja z wyjazdu