TRAFSAF

Logo TRAFSAF

Poprawią bezpieczeństwo ruchu drogowego na Bałkanach

Naukowcy z krajów Unii Europejskiej przez 3 lata będą pomagać szkołom wyższym na Bałkanach. Współpraca dotyczy szeroko rozumianego bezpieczeństwa w ruchu drogowym, a więc zmniejszenia liczby wypadków, obniżenia liczby rannych i zabitych na drogach, walki z nadmierną prędkością oraz bezpieczeństwa pieszych, rowerzystów i motocyklistów. Wszystko dzięki opracowaniu odpowiedniego programu kształcenia na studiach na kierunku transport.

W projekcie edukacyjnym programu Erasmus+ uczestniczy 16 uczelni i ośrodków edukacyjnych w Serbii, Czarnogórze, Bośni i Hercegowinie, Kosowie, Hiszpanii, Węgrzech, Słowenii i Polsce. Politechnika Lubelska jest jedyną uczelnią z Polski, która jest partnerem projektu.

– To dla nas duże wyróżnienie. Doceniono nasze osiągnięcia w kształceniu specjalistów w dziedzinie nowoczesnego transportu lądowego – mówi prof. Paweł Droździel, koordynator projektu na uczelni, kierownik Zakładu Transportu na Politechnice Lubelskiej.

– Nasi naukowcy będą pełnić rolę ekspertów w zakresie inżynierii środków transportowych, inżynierii ruchu oraz analizy systemów transportowych. Naszym zadaniem będzie organizacja szkoły letniej dla specjalistów w zakresie transportu w uczelniach, szkolenie kadry nauczycielskiej oraz tworzenie raportów dotyczących przykładów dobrych praktyk bezpieczeństwa ruchu drogowego. Jednak najważniejszym celem projektu będzie dostosowanie programu studiów na kierunku transport w uczelniach partnerskich spoza Unii Europejskiej do europejskich standardów kształcenia opartych o punkty ECTS – podkreśla P. Droździel.

Budżet projektu wynosi 863 000 EUR, a finansowanie przeznaczone dla Politechniki Lubelskiej to 25 700 EUR.