Erasmus_YTA

Young Trade Ambassadors- spotkanie 7 września 2022 - Centrum Kreatywności Targowa, Warszawa, ul. Targowa 56, w godzinach 10.00 – 12.00 – w języku angielskim – udział bezpłatny – konieczne zarejestrowanie się tutaj

Young Trade Ambassadors to program, który jest dedykowany wszystkim zainteresowanym internacjonalizacją i rozwojem eksportu, a szczególności do młodych przedsiębiorców i studentów chcących rozwijać swoją działalność na rynkach międzynarodowych.

Partnerzy:

  • Bursa Chamber of Commerce and Industry (Turcja)
  • Musiad Hessen (Niemcy)
  • Birmingham Chamber of Commerce and Industry (Wielka Brytania)
  • Chamber of Commerce and Industry of Vojvodina (Serbia).

Podstawowym celem projektu jest wsparcie studentów i młodych biznesmenów rozpoczynających lub planujących rozwinięcie zagranicznej działalności biznesowej.  W dalszej perspektywie projekt powinien wpłynąć na wzrost uczestnictwa młodych biznesmenów w życiu gospodarczym kraju, co znajdzie odzwierciedlenie w zwiększeniu wydajności pracy, produkcji, polepszeniu standardu życia.

informacje także https://kig.pl / Krajowa Izba Gospodarcza