Drukuj
Kategoria: Aktualności
Odsłony: 861

Wniosek „AbsoLUT – AbsoLUTely Best Alumni” złożony w programie International Alumni ogłoszonym przez NAWA otrzymał dofinansowanie w wysokości 100 000 złotych. Działania w projekcie realizowanym przez Biuro Kształcenia Międzynarodowego we współpracy z Biurem Karier PL mają na celu zbudowanie sieci kontaktów i nawiązanie relacji między absolwentami zagranicznymi a środowiskiem akademickim PL.

Kluczowe działania w projekcie to wyłonienie w drodze głosowania w mediach społecznościowych Ambasadora PL, który zostanie włączony w działania promocyjne; opracowanie ankiety skierowanej do absolwentów zagranicznych, w szczególności uczestników mobilności edukacyjnej, dotyczącej ich kariery zawodowej za granicą oraz kampania promocyjno-informacyjna Uczelni. Studenci PL będą mieli możliwość wzięcia udziału w spotkaniach networkingowych z absolwentami zagranicznymi oraz w programie mentoringowym. Projekt zakłada również zorganizowanie w Uczelni wydarzeń promujących rozwój kariery za granicą.